×

Phân phối và lắp đặt thang máy hitachi gia đình nhập khẩu chính hãng từ nhật bản

Bài toán thang máy thử tài chí tuệ của bạn

Bạn có muốn đo chỉ số IQ của mình là bao nhiêu không ? Bạn có muốn kiểm tra khả năng tu duy logic của mình ? Hãy tham gia một bài toán vui của chúng tôi sau đây nhé, liên quan đến những thứ xung quanh ta hàng ngày thôi. Bạn đã sản sàng chưa ? Hãy bắt đầu ngay thôi nào !
 
Chúng tôi có một bài toán vui về thang máy muốn thử tài chí tuệ của các bạn về tư duy logic.
 
Đề bài là :
 
Một tòa nhà chung cư có 4 thang máy. Mỗi thang máy có 3 điểm dừng tại các tầng trong đó tính cả tầng 1.
 
Với mỗi cặp 2 tầng bất kỳ, luôn có ít nhất 1 thang máy dừng ở cả 2 tầng đó.
 
Tính số tầng tối đa của tòa nhà?
 
bài toán vui về thang máy
 
 
========================================================
 
 
Hướng dẫn giải:
 
Tất cả có 12 lần thang máy dừng.
 
Giả sử toà nhà có 6 tầng. Theo Nguyên lý Drichle luôn có tầng M nào đó mà nhiều nhất là 2 thang máy dừng ở M.
 
Mỗi thang máy kết nối tầng M với 2 tầng khác, do đó có nhiều nhất 4 trong số 5 tầng khác kết nối với tầng M.
 
Suy ra có ít nhất một tầng không kết nối với tầng M, loại.
 
Từ đó, nếu có lớn hơn 6 tầng thì không thể sắp xếp các thang máy thỏa mãn.
 
Do đó có nhiều nhất là 5 tầng.
 
Bây giờ ta chỉ ra một trường hợp 4 thang máy kết nối 5 tầng thoả mãn yêu cầu bài toán: Thang máy thứ nhất dừng ở các tầng (1, 4, 5); thang máy thứ hai dừng ở các tầng (2, 4, 5); thang máy thứ ba dừng ở các tầng (3, 4, 5) và thang máy thứ 4 dừng ở các tầng (1, 2, 3).